Premieplicht door potentieel thuiswerk

Als een Nederlander in dienst is bij een buitenlandse werkgever maar een substantieel deel van zijn werkzaamheden in Nederland verricht, zal hij premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen. Deze werkzaamheden in Nederland kunnen ook bestaan uit het helpen van Nederlandse klanten vanuit de eigen woning. Dit blijkt althans uit een uitspraak van Hof Den Haag.

Deze zaak betrof een man die werkzaamheden verrichtte voor een werkgever die was gevestigd in Luxemburg. Hoewel de man zich had ingeschreven op een Luxemburgs adres, bleef hij fiscaal gezien inwoner van Nederland omdat zijn gezin in Nederland bleef wonen. De vraag was of hij nog steeds premieplichtig was voor de Nederlandse volksverzekeringen. De man meende van niet, omdat hij alleen in Luxemburg werkzaamheden zou verrichten. De inspecteur wist echter voor de belastingrechter het tegendeel aannemelijk te maken. De Luxemburgse werkgever stelde namelijk personeel ter beschikking aan binnenvaartschippers. Dit personeel was in diverse landen actief, waaronder Nederland. Vanuit zijn positie als contactpersoon met de klanten lag het voor de hand dat de man ook in Nederland werkzaamheden verrichtte. Zelfs wanneer hij met zijn gezin in Nederland verbleef, moest hij immers bereikbaar zijn voor de klanten. Het hof vond aannemelijk dat de man daarmee ook in Nederland werkzaamheden verrichtte. Op basis van de regels van Verordening 1408/71, inmiddels vervangen door Verordening 883/2004, was de man daarom premieplichtig voor de volksverzekeringen in Nederland.

Verordening: artikel 13, eerste lid Verordening 883/2004

Meer informatie: Hof Den Haag, 16 april 2014 (gepubliceerd 1 oktober 2014),

Bron: taxence.nl
Datum: 02-10-2014