Nederlanders zijn kampioen thuiswerken

Van alle EU-lidstaten telt Nederland het hoogste percentage thuiswerkers. In ons land werkt 14 procent van de werkenden doorgaans thuis, gevolgd door Finland met 13,3 procent. In Bulgarije en Roemenië werkt vrijwel niemand vanuit huis: 0,3 en 0,4 procent, zo blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Gemiddeld ligt het percentage thuiswerkers in de EU op 5 procent. Het gemiddelde percentage mensen dat af en toe thuis werkt is iets gestegen, van 5,8 procent in 2008 naar 8,3 in 2018.

Thuiswerkende mannen

In Nederland, Denemarken en Ierland zijn het vooral mannen die thuiswerken, in Frankrijk, Luxemburg en Malta vooral vrouwen. Voor ons land geldt dat ouderen (50-64 jaar) meer thuiswerken dan jongeren (25-49 jaar).