Aantal thuiswerkers in vijf jaar tijd met 300.000 toegenomen

Sinds 2013 zijn meer mensen vanuit huis gaan werken. Het aantal is in vijf jaar tijd toegenomen met meer dan 300.000 thuiswerkers. De stijging was daarbij het grootst bij vrouwen. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag.

In 2017 werkten ruim drie miljoen Nederlanders gewoonlijk of incidenteel thuis. Dat is bijna 37 procent van alle werkenden. In 2013 was het aandeel nog 34 procent.

Relatief meer mannen dan vrouwen werken thuis, maar dit verschil is in de afgelopen jaren wel kleiner geworden. In 2017 werkte 38 procent van de mannen thuis en 35 procent van de vrouwen. In 2013 was dat respectievelijk 37 procent en bijna 32 procent.

Onder vrouwen nam vooral de groep die gewoonlijk thuiswerkt toe. Dit is de groep die standaard in of vanuit de eigen woning werkt. Het aandeel incidenteel thuiswerkende vrouwen is ook licht gegroeid. Zij werken vaak op een ander adres dan hun huisadres, maar ook weleens – al dan niet op een vaste dag – thuis.

Ook onder mannen nam het aandeel dat incidenteel thuiswerkt tussen 2013 en 2017 iets toe. Het aandeel mannen dat gewoonlijk thuiswerkt, bleef vrijwel gelijk.

Zelfstandig

Het gewoonlijk vanuit huis werken komt naar verhouding vaak voor onder zzp’ers. Vooral het aandeel vrouwelijke zzp’ers dat gewoonlijk thuiswerkt nam toe. Het aandeel steeg van 48 procent in 2013 naar 56 procent in 2017.

Ook meer vrouwen met een vaste arbeidsrelatie in loondienst zijn gaan thuiswerken: 9 procent deed dit in 2017 gewoonlijk en 28 procent incidenteel.

Beroepen

De groep thuiswerkers is naar verhouding het grootst bij vrouwen met een creatief of taalkundig beroep, namelijk 71 procent. Ook bij vrouwen in een managersfunctie (70 procent) of met een ICT-beroep (68 procent) was dit aandeel groot.

Onder mannen was het aandeel thuiswerkers het grootst bij mannen met een ICT-beroep (69 procent) en met pedagogische beroepen (68 procent).

Bron: nu.nl
Datum: 24-03-2018