CDA en GroenLinks willen recht op thuiswerk

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum willen dat hun initiatiefwet ‘flexibel werken’ al per 1 januari 2014 wordt ingevoerd. De wet geeft werknemers meer mogelijkheden om thuiswerken of flexibele werktijden bespreekbaar te maken. Dit zorgt er voor dat mensen makkelijker werk en zorg kunnen combineren.

GroenLinks en het CDA willen dat het voor werknemers makkelijker wordt om een dag thuis te werken of hun werktijden aan te passen aan schooltijden. De initiatiefwet geeft werknemers het recht om een verzoek voor thuiswerk of flexibele werktijden in te dienen bij hun werkgever. Nu bestaat zo’n verzoekrecht alleen voor het verminderen van het aantal uren.

‘Het combineren van werk en zorg moet beter bespreekbaar worden op de werkvloer’, zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman. ‘Jonge ouders komen steeds vaker in de knel. Onder alleenstaande ouders loopt de arbeidsparticipatie het snelste terug. Zij moeten meer mogelijkheden krijgen voor een goede balans tussen werk en privé, zodat zij zich niet gedwongen voelen minder te gaan werken.’

Zij krijgt bijval van CDA-collega Eddy van Hijum: ‘Door de mogelijkheden voor flexibel werk te vergroten, wordt het niet alleen voor ouders, maar ook voor mantelzorgers makkelijker om naast hun zorgtaken hun werk te blijven doen.’

Cao’s

Veel werknemers geven aan dat zij wel flexibel willen werken, maar dat dit binnen het bedrijf niet kan of dat zij verwachten dat een werkgever daar niet voor open staat. In te weinig cao’s zijn afspraken opgenomen over of en hoe werknemers flexibel kunnen werken, waardoor werknemers niet af kunnen dwingen dat hun werkgever hun vraag om meer flexibel te werken ook serieus overweegt. GroenLinks en CDA willen met het wetsvoorstel stimuleren dat er in meer cao’s afspraken worden gemaakt over flexibel werken.

GroenLinks en CDA willen een cultuuromslag, waardoor flexibel werken niet alleen meer mogelijk wordt, maar ook beter bespreekbaar op de werkvloer. Zij vinden dat de balans tussen werk, scholing, zorg en vrije tijd het uitgangspunt moet zijn, ook in beleid en regelgeving.

Initiatief

Het initiatiefwetsvoorstel van Voortman en Van Hijum breidt de Wet Aanpassing Arbeidsduur uit tot de Wet Flexibel Werken. Nu de beantwoording van de schriftelijke vragen over de initiatiefwet klaar is, kan het direct na de zomer door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden en al op 1 januari 2014 ingaan.

Bron: computable.nl
Datum: 15-08-2013