Inspecteur van Inspectie SZW controleert ook thuiswerkplek

Organisaties moeten zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor werknemers. Om dat te controleren kunnen er inspecteurs van Inspectie SZW op de stoep staan. Zij controleren op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) binnen organisaties en moeten altijd toegang krijgen tot het pand, de werkplek en alle andere plaatsen die de inspecteur wil onderzoeken. Dat kan ook de thuiswerkplek zijn.

Werkgevers en werknemers kunnen een bezoek van Inspectie SZW niet weigeren. De inspecteur heeft toegang tot alle plekken waar werknemers in uw organisatie arbeid verrichten. U denkt hierbij misschien vooral aan de kantoorruimtes, de fabriekshal en vrachtwagens of andere vervoersmiddelen. Maar ook op thuiswerkplekken mag de inspecteur komen kijken.

Thuiswerkers moeten inspecteur thuis toegang verlenen

Hoewel misschien niet alle thuiswerkers zitten te wachten op een huisbezoek, kunnen zij de inspecteur de toegang tot de thuiswerkplek niet weigeren. Op grond van de Arbowet mag de inspecteur de woning van een thuiswerker bekijken, ook als de bewoner daar geen toestemming voor geeft. Een woning is natuurlijk ook een privéruimte. Daarom heeft de inspecteur, ook al heeft hij bevoegdheden bij een bedrijfsbezoek, niet volledig vrij spel:

  • De inspecteur moet altijd eerst toestemming vragen, mondeling of schriftelijk.
  • Geeft de werknemer geen toestemming, dan mag de inspecteur de woning pas betreden als hij hier een schriftelijke machtiging voor heeft.
  • De inspecteur moet zich vooraf legitimeren.
  • De inspecteur moet de werknemer ruim op tijd inlichten over zijn bezoek. Samen maken ze een afspraak over de datum en het tijdstip van het bezoek.
  • De inspecteur mag niet alleen komen. Er moet altijd een tweede inspecteur bij zijn.
  • De werknemer mag vragen om de aanwezigheid van minstens één vrouwelijke inspecteur.

Verplichtingen van inspecteur liggen vast in gedragscode

Welke verplichtingen een inspecteur heeft en hoe hij zich moet gedragen tijdens een controle staat in de gedragscode van Inspectie SZW. Op basis van de gedragscode moeten inspecteurs ook goed nadenken over de sanctie die ze de werkgever opleggen bij een overtreding. Een inspecteur kan niet zomaar een buitenproportioneel hoge sanctie opleggen, alleen maar omdat hij met het verkeerde been uit bed is gestapt of omdat hij de werkgever niet aardig vindt.

Bron: rendement.nl
Datum: 15-02-2019