Thuiswerk Nieuws

Helft thuiswerkers vindt zichzelf productiever dan op kantoor

De helft van de werknemers die vanuit huis werkt, vindt zichzelf daar productiever dan op het kantoor.

Dit blijkt uit een internationaal onderzoek van Dell en Intel onder bijna vijfduizend werknemers.

Een derde van de respondenten zegt zich even productief te voelen, terwijl ruim een tiende vindt dat hij of zij minder doet wanneer er vanuit huis gewerkt wordt.

Bijna de helft van de thuiswerkers zegt minder stress te voelen en een derde slaapt meer. Daartegenover staat dat 38 procent van de respondenten meer snoept en 20 procent zegt minder te leren tijdens het thuiswerken. De respondenten zeggen thuis ook meer afleiding te hebben van hun partner, kinderen, ouders en huisdieren.

Wel wordt het kantoor gezien als de belangrijkste plek om te werken. Bijna alle respondenten zeggen hier wel eens tijd door te brengen. Gemiddeld werken ze 29 uur per week op kantoor en vijf uur vanuit huis. Vier uur wordt doorgebracht op een locatie buiten het huis of het kantoor, vaak gaat het hier om een koffie-afspraak met een klant.

Bron: nu.nl
Datum: 04-12-2014

Kamermeerderheid voor recht op thuiswerken

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel om werknemers het wettelijk recht te geven op flexibel werken en thuiswerken.

PvdA en SP spraken donderdag hun steun uit voor dit plan van het CDA en GroenLinks. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg gaat het plan ”met een positief advies’’ voorleggen aan zijn fractie. Hij vindt het belangrijk dat ”met deze wet een maatschappelijke norm wordt gezet’’.

Met hun initiatiefwetsvoorstel willen de Kamerleden Eddy van Hijum (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks) ervoor zorgen dat werknemers hun werk en zorgtaken beter kunnen combineren.

De werkgever moet zo’n verzoek dan serieus overwegen, maar mag er om zwaarwegende redenen wel van afwijken.

Volgens Van Hijum is het noodzakelijk om dit thema bespreekbaar te maken op de werkvloer, vooral vanwege bezuinigingen in de zorg en sociale zekerheid die op gezinnen afkomen.

De VVD is kritisch. “Wij onderschrijven het doel van flexibel werken maar in deze wet wordt de flexibiliteit wel heel erg op het bordje van de werkgever gelegd”, zegt Tamara van Ark (VVD).

Het stoort de liberalen dat flexibel werken en thuiswerken bij wet geregeld wordt, in plaats van in goed gesprek met werkgever en werknemer.

Bron: ANP
Datum: 09-10-2014

Rutte: ‘Ook onze Koning is thuiswerker’

De bouw van werkruimte in de tuin van Koning Willem-Alexander is nodig om hem de gelegenheid te bieden ook buiten kantooruren te werken. Dat schrijft premier Rutte aan de Tweede Kamer die kritische vragen over ondermeer de bouw heeft gesteld.

Volgens de premier is Willem-Alexander een hard en efficiënt werkende vorst die ‘zijn arbeid ook in de avonduren verricht.’ Bovendien kan de Koning ’s avonds niet in zijn werkpaleis Noordeinde terecht omdat dat buiten kantooruren niet is bemenst.

De container-achtige werkplek van Willem-Alexander, die in de tuin van villa Eikenhorst zal komen te staan, gaat ongeveer vier ton kosten.

De ontwerpbegroting voor de Koning wordt aanstaande dinsdag in de Kamer behandeld.

Bron: RTL Nieuws
Datum: 04-10-2014

Premieplicht door potentieel thuiswerk

Als een Nederlander in dienst is bij een buitenlandse werkgever maar een substantieel deel van zijn werkzaamheden in Nederland verricht, zal hij premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen. Deze werkzaamheden in Nederland kunnen ook bestaan uit het helpen van Nederlandse klanten vanuit de eigen woning. Dit blijkt althans uit een uitspraak van Hof Den Haag.

Deze zaak betrof een man die werkzaamheden verrichtte voor een werkgever die was gevestigd in Luxemburg. Hoewel de man zich had ingeschreven op een Luxemburgs adres, bleef hij fiscaal gezien inwoner van Nederland omdat zijn gezin in Nederland bleef wonen. De vraag was of hij nog steeds premieplichtig was voor de Nederlandse volksverzekeringen. De man meende van niet, omdat hij alleen in Luxemburg werkzaamheden zou verrichten. De inspecteur wist echter voor de belastingrechter het tegendeel aannemelijk te maken. De Luxemburgse werkgever stelde namelijk personeel ter beschikking aan binnenvaartschippers. Dit personeel was in diverse landen actief, waaronder Nederland. Vanuit zijn positie als contactpersoon met de klanten lag het voor de hand dat de man ook in Nederland werkzaamheden verrichtte. Zelfs wanneer hij met zijn gezin in Nederland verbleef, moest hij immers bereikbaar zijn voor de klanten. Het hof vond aannemelijk dat de man daarmee ook in Nederland werkzaamheden verrichtte. Op basis van de regels van Verordening 1408/71, inmiddels vervangen door Verordening 883/2004, was de man daarom premieplichtig voor de volksverzekeringen in Nederland.

Verordening: artikel 13, eerste lid Verordening 883/2004

Meer informatie: Hof Den Haag, 16 april 2014 (gepubliceerd 1 oktober 2014),

Bron: taxence.nl
Datum: 02-10-2014

De verleidingen van thuiswerken

Thuiswerkers bepalen eigen werktijden, genieten van vrijheid en kunnen ongestoord en productief werken. Toch zijn er verleidingen en valkuilen. Wie op deze punten let, houdt thuiswerken leuk én nuttig.

De juiste kleding
In de pyjama of de ochtendjas achter het bureau kruipen, klinkt als een luxe. Toch is het verstandig om ’s ochtends dezelfde routine aan te houden als een ‘gewone’ werknemer. Mensen gedragen zich vaak zoals ze gekleed zijn. Fris gedoucht en netjes aangekleed werkt daarom beter dan een joggingbroek. Ook schoenen aantrekken, make-up aanbrengen en de baard scheren kunnen helpen.

Structuur helpt
Het is zaak ook bij thuiswerken een duidelijke structuur aan te brengen in de dagindeling. Dit voorkomt dat de scheiding tussen werk en privé onduidelijk wordt. Door de werkdag op te delen in vaste blokken, hoeven bijvoorbeeld bezoeken van vrienden en familie of gezinsverplichtingen de productiviteit niet te verminderen.

Klantbezoek
Wie alleen maar thuis werkt, heeft tijdens werkuren al snel een minder sociaal leven. Het is een goed idee om momenten te kiezen waarop bijvoorbeeld klanten kunnen worden bezocht. Door naar buiten te gaan en toch iets productiefs te doen, wordt het nuttige met het aangename verenigd. Ook videobellen via Skype of Google Hangouts met een collega-zzp’er kan de zinnen verzetten en inspiratie opleveren.

Een duidelijke werkplek
Een scheiding tussen privé en werk is soms moeilijk te maken als het bureau en de computer zich in de woonkamer of de slaapkamer bevinden. Een aparte werkruimte waarvan de deur op slot kan en waar niemand komt storen, is de ideale oplossing. Voor wie zich deze luxe niet kan permitteren, is het aan te raden op een andere plek in het huis een vaste werkplek in te richten. Het moet voor de thuiswerker zelf en zijn omgeving duidelijk zijn wanneer er wel en niet gewerkt wordt, zodat ook mentaal de scheiding tussen werk en privé kan worden gemaakt.

Vermijd de keuken
Een van de voordelen van een kantoor in huis is dat alle gemakken van de woning binnen handbereik zijn. Maar het kan ook een verraderlijke valkuil zijn. Een grote gevulde koelkast is bijvoorbeeld een luxe die te vaak verleidingen oproept. Telkens naar de keuken lopen voor een drankje en een snack levert te veel onderbrekingen op en heeft vaak geen positieve invloed op de gezondheid. Een waterkoker, koffieapparaat, fruitschaal en fles water bij het bureau zetten, voorkomt al heel wat wandelingen naar de keuken.

Bron: nu.nl
Datum: 12-09-2014

Aandeel thuiswerkers stijgt

Het aandeel thuiswerkers is de afgelopen jaren toegenomen. In 2005 werkte nog een kwart van de werknemers minimaal een uur per week thuis, in 2012 was dit een op de drie.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. Gemiddeld wordt er bijna zes uur per week thuisgewerkt.

Ook kon in 2012 de helft van de werknemers regelmatig verlof opnemen wanneer zij dat wilden. Bij bijna een derde was dat soms mogelijk.

Ruim een op de vijf kon regelmatig zijn eigen werktijden bepalen en 23 procent mocht dat soms.

Onderwijs

Het hoogste aandeel thuiswerkers is te vinden in het onderwijs. In die sector werkt ruim twee derde van de werknemers minstens een uur per week thuis. Daar staat tegenover dat onderwijspersoneel de minste invloed heeft op verlof en werktijden.

In de sectoren horeca, vervoer en opslag wordt het minst vaak thuisgewerkt. Ook zijn werknemers in die branches het minst vaak in de gelegenheid om zelf de verlof- en werktijden te bepalen.

Belangrijk

De mogelijkheid om thuis te werken wordt door 39 procent van de werknemers genoemd als ‘belangrijk’. Hoe hoger de werknemer is opgeleid, hoe belangrijker deze het vindt om te kunnen thuiswerken. Er is wat dit betreft geen verschil tussen mannen en vrouwen.

Vrijwel alle werknemers vinden een prettige sfeer op het werk belangrijk. Daarnaast worden goede leidinggevenden, werkzekerheid, interessant werk en een goed salaris belangrijk gevonden.

Bron: nu.nl
Datum: 27-11-2013

CDA en GroenLinks willen recht op thuiswerk

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum willen dat hun initiatiefwet ‘flexibel werken’ al per 1 januari 2014 wordt ingevoerd. De wet geeft werknemers meer mogelijkheden om thuiswerken of flexibele werktijden bespreekbaar te maken. Dit zorgt er voor dat mensen makkelijker werk en zorg kunnen combineren.

GroenLinks en het CDA willen dat het voor werknemers makkelijker wordt om een dag thuis te werken of hun werktijden aan te passen aan schooltijden. De initiatiefwet geeft werknemers het recht om een verzoek voor thuiswerk of flexibele werktijden in te dienen bij hun werkgever. Nu bestaat zo’n verzoekrecht alleen voor het verminderen van het aantal uren.

‘Het combineren van werk en zorg moet beter bespreekbaar worden op de werkvloer’, zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman. ‘Jonge ouders komen steeds vaker in de knel. Onder alleenstaande ouders loopt de arbeidsparticipatie het snelste terug. Zij moeten meer mogelijkheden krijgen voor een goede balans tussen werk en privé, zodat zij zich niet gedwongen voelen minder te gaan werken.’

Zij krijgt bijval van CDA-collega Eddy van Hijum: ‘Door de mogelijkheden voor flexibel werk te vergroten, wordt het niet alleen voor ouders, maar ook voor mantelzorgers makkelijker om naast hun zorgtaken hun werk te blijven doen.’

Cao’s

Veel werknemers geven aan dat zij wel flexibel willen werken, maar dat dit binnen het bedrijf niet kan of dat zij verwachten dat een werkgever daar niet voor open staat. In te weinig cao’s zijn afspraken opgenomen over of en hoe werknemers flexibel kunnen werken, waardoor werknemers niet af kunnen dwingen dat hun werkgever hun vraag om meer flexibel te werken ook serieus overweegt. GroenLinks en CDA willen met het wetsvoorstel stimuleren dat er in meer cao’s afspraken worden gemaakt over flexibel werken.

GroenLinks en CDA willen een cultuuromslag, waardoor flexibel werken niet alleen meer mogelijk wordt, maar ook beter bespreekbaar op de werkvloer. Zij vinden dat de balans tussen werk, scholing, zorg en vrije tijd het uitgangspunt moet zijn, ook in beleid en regelgeving.

Initiatief

Het initiatiefwetsvoorstel van Voortman en Van Hijum breidt de Wet Aanpassing Arbeidsduur uit tot de Wet Flexibel Werken. Nu de beantwoording van de schriftelijke vragen over de initiatiefwet klaar is, kan het direct na de zomer door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden en al op 1 januari 2014 ingaan.

Bron: computable.nl
Datum: 15-08-2013

Vier op tien thuiswerkers kijkt tv onder werk

40 procent van de thuiswerkers kijkt wel eens televisie of een film tijdens het werk.

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Wakefield in opdracht van softwarebedrijf Citrix onder 1000 mensen.

20 procent van de televisiekijkers gaf toe ook wel eens een computerspel te spelen. De thuiswerkers deden daarnaast klusjes in huis en bereidden maaltijden in de tijd dat ze eigenlijk aan het werk zouden moeten zijn.

Van de thuiswerkers zit een kwart in pyjama te werken, 7 procent gaf aan in ondergoed of naakt aan het werk te zijn.

65 procent van alle werkende mensen zou dingen op willen geven om één dag in de week thuis te kunnen werken. Koffie en alcohol stonden hoog op het lijstje. De meeste mensen (32 procent) waren bereid om hun lunchpauze op te geven.

Bron: nu.nl
Datum: 29-06-2012

Thuiswerken moet recht worden

Werknemers moeten het recht krijgen om zelf te kiezen voor thuiswerken of flexibele werktijden.

Dat staat in een initiatiefwet van CDA en GroenLinks, de eerste ooit samen van de partijen. Ze verwachten steun van PvdA, SP, D66 en ChristenUnie, waardoor het plan een ruime Kamermeerderheid zou krijgen, schrijft de Volkskrant donderdag.

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent wil af van het taboe op thuiswerken. “Het taboe dat je niet ’s avonds na het eten je laptop nog even zou kunnen uitklappen moet eraf”, zegt ze in de krant. Mede-initiatiefnemer Eddy van Hijum (CDA) vult aan: “Zodat je dat ook om kwart over drie de kinderen van school kunt halen.”

Het initiatief moet ten goede komen aan de arbeidsproductiviteit, gezondheid, het milieu, en aan filebestrijding. Daarmee moet het bijdragen aan het tegengaan van de gevolgen van de vergrijzing.

Flexibele werktijden

Naast het thuiswerken, moet er ook meer ruimte komen voor flexibele invulling van werktijden. Werknemers zouden makkelijker een kortere of langere werkweek aan moeten kunnen vragen. Dat geldt dan wel alleen voor beroepen waarbij dat mogelijk is.

Volgens CDA en GroenLinks moeten 4,9 miljoen werknemers een beroep op de nieuwe wet kunnen doen. Dat is driekwart van alle werknemers.

Bron: nu.nl
Datum: 16-02-2012

Overheid stort 24 miljoen in thuiswerkfonds

De landelijke overheid stort 24 miljoen euro in een fonds waaruit thuiswerken kan worden gestimuleerd.

Dat zei minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) woensdag tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van haar departement.

Door thuiswerken wil de VVD-bewindsvrouw het aantal files terugdringen. D66 vroeg Schultz om zo’n fonds, waaruit het midden- en kleinbedrijf (mbk) kan putten.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven denkt dat met de maatregel vooral kleinere bedrijven over de drempel worden geholpen. Soms zorgt een relatief beperkt aantal minder auto’s op de weg al voor minder files.

Positief

”Veruit de meeste werkgevers zijn positief over thuiswerken maar lopen aan tegen de investeringen om thuiswerken goed mogelijk te maken”, aldus Verhoeven. ”Dit kunnen kosten zijn voor benodigde software en hardware, maar ook voor organisatorische verandering.”

“Voor kleinere bedrijven betekent dit een forse investering, terwijl de kostenbesparingen en productiviteitswinst pas later komen.”

Bron: nu.nl
Datum: 23-11-2011